Facebook

Skup odpadów

Makulatura, odpady z tworzyw sztucznych

Masz problem z makulaturą (odpady z papieru i tektury) i z odpadami z tworzyw sztucznych (folia, paski PET, butelki PET, skrzynki pojemniki, złom metali w każdej postaci, itp.) zgłoś się do nas.

 • Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w przetwórstwie makulatury, tworzyw sztucznych i złomu. Oferujemy nawiązanie współpracy w zakresie odbioru wymienionych odpadów powstających w Waszej firmie, instytucji, sieci handlowej, magazynie, zakładzie produkcyjnym.
 • Podstawiamy kontenery i specjalistyczne pojemniki zapewniając odbiór odpadów własnym transportem
 • Działamy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)
 • Potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów w BDO, a zainteresowanym, których dotyczy opłata produktowa zapewniamy dokumenty odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1973) i zgodnie z aktualnymi jej zmianami.
 • Podpisanie umowy stałej współpracy z papierniami w kraju i zagranicą gwarantują Państwu jak i nam zagospodarowanie odpadów bez względu na sytuację rynkową.

Odbieramy

 • Papier, makulatura
 • Tworzywa sztuczne: HDPE, LDPE, PP, PET
 • Folie odpadowa
 • Złom stalowy
 • Złom metali kolorowych
 • Odpady z budowy, poremontowe
 • Odbiór gruzu
Masz problem z odpadami - podstawimy kontener

Specjalistyczne nieszczenie dokumentów niearchiwalnych kat. B - oferujemy usługe niszczenia wszelkich dokumentów i innych nośników danych zawierających informacje wrażliwe i poufne. Zapewniamy poziom bezpieczeńśtwa w klasie tajności P-3/P-4, zgodnie z normą DIN 66399 (szerokość ścinki do 6 mm, a powierzchnia do 320 m2). Zgodnie z (RODO) z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i zgodnie z ustawą o ochroni informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742 z póź. zm.).

 • Firma nasza jest w pełni przystosowana do niszczenia dokumentów.
 • Usługę wykonujemy przy pomocy przemysłowej niszczarki dokumentów o dużej wydajności.
 • Stopień rozdrobnienia dokumentów zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych.
 • Dokumenty w stanie zniszczenia już jako odpad papierowy, są poddawane dalszemu procesowi przerobu. Wymieszane z innymi odpadami są prasowane w prasie wysokiego zgniotu i w postaci dużych bel (co daje wyższą klasę tajności ) wysyłane do dalszego przerobu w papierniach w kraju i zagranicą zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)
 • Z materiałów przeznaczonych do niszczenia nie trzeba usuwać spinaczy, zszywek.
 • Dokumenty mogą być w dowolnego typu teczkach, segregatorach, paczkach lub luzem, możemy dostarczyć worki z plombami do ich spakowania i odebrać własnym transportem.
 • Po zakończeniu niszczenia Zleceniodawca otrzymuje PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA.
 • Każdemu zleceniodawcy gwarantujemy prawo nadzoru niszczenia dokumentów.
 • Odbioru materiałów dokonujemy w siedzibie Zleceniodawcy, albo w siedzibie naszej firmy.

Wszelkie szczegóły dotyczące, terminu usługi, zasad jej przeprowadzenia omawiane są pod numerem telefonu 603 266 656.

Koszty naszej usługi zróżnicowane są w zależności od jej przeprowadzenia, zlecenia jednorazowego, czy też stałej współpracy. Jesteśmy otwarci dla zainteresowanych, gotowi do zawarcia stosownych umów.

Poznaj naszą firmę

Na rynku surowców wtórnych działamy od 1992 roku. Naszym głównym celem było zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz odpadów z metali, jako surowców wtórnych do ponownego przerobu.

Działamy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach. Na dzień dzisiejszy w skali jednego miesiąca od firm, instytucji, urzędów i osób prywatnych pozyskujemy kilkaset ton odpadów, co znacząco wpływa na poprawę naszego środowiska naturalnego.

Niszczymy również zbędną dokumentację niearchiwalną (kat. B) zachowując odpowiednią klasę tajności.

Klientom naszym gwarantujemy bogate doświadczenie i wiedzę. Naszym celem jest rzetelność i punktualność w usługach. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i korzystania z naszych usług.