Makulatura to nasza specjalność

Skup odpadówMakulatura, złom, odpady z tworzyw sztucznych Niszczenie dokumentówMakulatura, złom, odpady z tworzyw sztucznych

Poznaj naszą firmę

Na rynku surowców wtórnych działamy od 1992 roku. Naszym głównym celem było zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz odpadów z metali, jako surowców wtórnych do ponownego przerobu.

Działamy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach. Na dzień dzisiejszy w skali jednego miesiąca od firm, instytucji, urzędów i osób prywatnych pozyskujemy kilkaset ton odpadów, co znacząco wpływa na poprawę naszego środowiska naturalnego.

Niszczymy również zbędną dokumentację niearchiwalną (kat. B) zachowując odpowiednią klasę tajności.

Klientom naszym gwarantujemy bogate doświadczenie i wiedzę. Naszym celem jest rzetelność i punktualność w usługach. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i korzystania z naszych usług.

Skup odpadów

Makulatura, odpady z tworzyw sztucznych

Masz problem z makulaturą (odpady z papieru i tektury) i z odpadami z tworzyw sztucznych (folia, paski PET, butelki PET, skrzynki pojemniki, złom metali w każdej postaci, itp.) zgłoś się do nas.

 • Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w przetwórstwie makulatury, tworzyw sztucznych i złomu. Oferujemy nawiązanie współpracy w zakresie odbioru wymienionych odpadów powstających w Waszej firmie, instytucji, itd.
 • Podstawiamy kontenery i specjalistyczne pojemniki zapewniając odbiór odpadów własnym transportem
 • Działamy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)
 • Potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów, a zainteresowanym, których dotyczy opłata produktowa zapewniamy dokumenty odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1973) i zgodnie z aktualnymi jej zmianami.
 • Podpisanie umowy stałej współpracy z papierniami w kraju i zagranicą gwarantują Państwu jak i nam zagospodarowanie odpadów bez względu na sytuację rynkową.

Złom stalowy
Złom żeliwny
Złom metali kolorowych

 • miedź
 • mosiądz, brąz
 • aluminium
 • stal kwasoodporna
 • itd.
Masz problem ze złomem, podstawimy kontener

Specjalistyczne niszczenie dokumentów niearchiwalnych kat. B - oferujemy usługę niszczenia wszelkich dokumentów i innych nośników danych objętych klauzulą tajemnicy państwowej, przeprowadzoną z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) z dn. 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167 z późn. zm.) z dn. 5 sierpnia 2010r.

 • Firma nasza jest w pełni przystosowana do niszczenia dokumentów.
 • Usługę wykonujemy przy pomocy przemysłowej niszczarki dokumentów o dużej wydajności, w klasie ochrony 2 w stopniu bezpieczeństwa 4 (tj. duża potrzeba ochrony danych poufnych) wg normy DIN 66399.
 • Stopień rozdrobnienia dokumentów zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych.
 • Dokumenty w stanie zniszczenia już jako odpad papierowy, są poddawane dalszemu procesowi przerobu. Wymieszane z innymi odpadami są prasowane w prasie wysokiego zgniotu i w postaci dużych bel (co daje wyższą klasę tajności ) wysyłane do dalszego przerobu w papierniach w kraju i zagranicą zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)
 • Z materiałów przeznaczonych do niszczenia nie trzeba usuwać spinaczy, zszywek.
 • Dokumenty mogą być w dowolnego typu teczkach, segregatorach, paczkach lub luzem, możemy dostarczyć worki do ich spakowania i odebrać własnym transportem.
 • Po zakończeniu niszczenia Zleceniodawca otrzymuje PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA.
 • Każdemu zleceniodawcy gwarantujemy prawo nadzoru niszczenia dokumentów.
 • Odbioru materiałów dokonujemy w siedzibie Zleceniodawcy, albo w siedzibie naszej firmy.

Wszelkie szczegóły dotyczące, terminu usługi, zasad jej przeprowadzenia omawiane są pod numerem telefonu 603 266 656.

Koszty naszej usługi zróżnicowane są w zależności od jej przeprowadzenia, zlecenia jednorazowego, czy też stałej współpracy. Jesteśmy otwarci dla zainteresowanych, gotowi do zawarcia stosownych umów.