witamy

Na rynku surowców wtórnych działamy od 1992 roku. Naszym głównym celem było zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz w mniejszym zakresie odpadów z metali, jako surowców wtórnych do ponownego przerobu.
Działamy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach. Na dzień dzisiejszy w skali jednego miesiąca od firm, instytucji, urzędów i osób prywatnych pozyskujemy kilkaset ton odpadów, co znacząco wpływa na poprawę naszego środowiska naturalnego.
Niszczymy również zbędną dokumentację niearchiwalną (kat. B) zachowując odpowiednią klasę tajności.
Klientom naszym gwarantujemy bogate doświadczenie i wiedzę. Naszym celem jest rzetelność i punktualność w usługach. Zachęcamy do zapoznania się z nasz a ofertą i korzystania z naszych usług.