Oferta

 

 

SKUP ODPADÓW:

 • MAKULATURA, ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
  Masz problem z makulaturą (odpady z papieru i tektury)
  i z odpadami z tworzyw sztucznych (folia, paski PET, butelki PET, skrzynki pojemniki, itp.) zgłoś się do nas:
  • Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w przetwórstwie makulatury i tworzyw sztucznych
  • Oferujemy nawiązanie współpracy w zakresie odbioru makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych powstających w Waszej firmie , instytucji, itd.
  • Podstawiamy kontenery i specjalistyczne pojemniki zapewniając odbiór odpadów własnym transportem
  • Działamy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dn. 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 97/96/592 z póź. zm.) oraz ustawą z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Z dn. 20.06.2001 r.)
  • Potwierdzamy Karty Przekazania Odpadów
  • Zainteresowanym, których dotyczy opłata produktowa zapewniamy dokumenty odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z dn. 11.12.2001 r. (Dz. U. Nr 152 poz. 1736) i zgodnie z aktualnymi jej zmianami.
  • Podpisanie umowy stałej współpracy z papierniami w kraju i zagranicą gwarantują Państwu jak i nam zagospodarowanie odpadów bez względu na sytuację rynkową. 
 • ZŁOM STALOWY
 • ZŁOM ŻELIWNY
 • ZŁOM METALI KOLOROWYCH:
  • miedź
  • mosiądz, brąz
  • aluminium
  • stal kwasoodporna
  • itd.

Masz problem ze złomem, podstawimy kontener.



wróć do góry

|

 

NISZCZENIE DOKUMENTÓW:

 • SPECJALISTYCZNE NISZCZENIE DOKUMENTÓW
  NIEARCHIWALNYCH KAT. B
  • oferujemy usługę niszczenia wszelkich dokumentów i innych nośników danych objętych klauzulą tajemnicy państwowej, przeprowadzoną z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 133 z dn. 29.10.1997 poz. 883) oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 11 z dn. 22.01.1999 poz. 95)
  • Firma nasza jest w pełni przystosowana do niszczenia dokumentów.
  • Usługę wykonujemy przy pomocy przemysłowej niszczarki dokumentów o dużej wydajności, w trzeciej klasie tajności wg normy DIN 32757.
   Stopień rozdrobnienia dokumentów zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych.
  • Dokumenty w stanie zniszczenia już jako odpad papierowy, są poddawane dalszemu procesowi przerobu. Wymieszane z innymi odpadami są prasowane w prasie wysokiego zgniotu i w postaci dużych bel ( co daje czwartą klasę tajności ) wysyłane do dalszego przerobu w papierniach w kraju i zagranicą zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 27.06.1997 r. (Dz.U. 97/96/592 z póź. zm.)
  • Z materiałów przeznaczonych do niszczenia nie trzeba usuwać spinaczy, zszywek.
   Dokumenty mogą być w dowolnego typu teczkach, segregatorach, paczkach lub luzem, możemy dostarczyć worki do ich spakowania i odebrać własnym transportem.
  • Po zakończeniu niszczenia Zleceniodawca otrzymuje PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA.
   Każdemu zleceniodawcy gwarantujemy prawo nadzoru niszczenia dokumentów.
   Odbioru materiałów dokonujemy w siedzibie Zleceniodawcy, albo w siedzibie naszej firmy.
  • Wszelkie szczegóły dotyczące, terminu usługi, zasad jej przeprowadzenia omawiane są pod numerem telefonu 603 266 656
  • Koszty naszej usługi zróżnicowane są w zależności od jej przeprowadzenia, zlecenia jednorazowego, czy też stałej współpracy. Jesteśmy otwarci dla zainteresowanych, gotowi do zawarcia stosownych umów.

wróć do góry