Na rynku surowców wtórnych działamy od 1992 roku. Naszym głównym celem było zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz w mniejszym zakresie odpadów z metali, jako surowców wtórnych do ponownego przerobu.
Działamy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach. Na dzień dzisiejszy w skali jednego miesiąca od firm, instytucji, urzędów i osób prywatnych pozyskujemy kilkaset ton odpadów, co znacząco wpływa na poprawę naszego środowiska naturalnego.

czytaj dalej